Vikarer på sikret institution dømt for pligtforsømmelse

tirsdag 11. jun, kl. 09:00

Der var tale om fire tiltalte på hhv 20, 23, 27 og 22 år som alle var ansat ved en privat vikarvirksomhed.

Retten i Holbæk har i dag fundet fire mænd skyldige i grov pligtforsømmelse. De fire arbejde i 2022 alle som vikarer på den sikrede ungdomsinstitution Bakkegården i Nykøbing Sjælland.

De var tiltalt for på forskellig vis ikke at gribe ind selvom nogle af de unge på institutionen sad og røg på fælleslokalerne om natten, i et andet tilfælde indtog en pille af ukendt art og i et tilfælde var i besiddelse af en mobiltelefon.

Den 20-årige var desuden tiltalt for at have overtrådt lægemiddelloven ved at have haft piller med ukendt indhold med ind på institutionen, hvor han gav dem videre til to af de unge, der var anbragt som varetægtsfængslede på stedet.

De tiltalte blev straffet med hhv fængsel i tre måneder, en tillægsstraf på 70 dages fængsel, en fængselsstraf på 40 dage samt en fængselsstraf på 20 dage. I alle fire tilfælde gøres straffen betinget

De havde på forhånd nægtet sig skyldige i anklagen.

Anklagemyndigheden havde under sagen krævet, at de fire indtil videre blev frakendt retten til at beskæftige sig med børn og unge som led i deres arbejde eller deres fritidsaktiviteter, men det efterkom retten ikke ud fra en vurdering af de strafbare forhold og de dømtes personlige forhold.

Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi