Fire mænd dømt for drabsforsøg på ung mand i Køge

tirsdag 04. maj, kl. 14:34

				Fire mænd på nu 20, 21 og 22 og 28 år blev alle i dag i en nævningesag ved Retten i Roskilde fundet skyldige i at have afgivet flere skud med to s...

Fire mænd på nu 20, 21 og 22 og 28 år blev alle i dag i en nævningesag ved Retten i Roskilde fundet skyldige i at have afgivet flere skud med to skydevåben og herunder forsøgt at dræbe en nu 19-årig mand den 21. januar 2020 på Karlemosevej i Køge.

De tre af mændene blev straffet med fængsel i 14 år, mens den 21-årige blev straffet med fængsel i 16 år på grund af en tidligere dom for forsøg på manddrab og en reststraf i forbindelse med en prøveløsladelse i oktober 2019.

Alle fire blev endvidere idømt et opholdsforbud i Køge by i otte år fra løsladelsestidspunktet, og den 22-årige blev endvidere udvist af Danmark for bestandigt.

Retten fandt grundlag for at anvende den strafskærpelse, som er anført i straffelovens § 81a, idet retten fandt, at de dømtes handlinger var egnet til at fremkalde en konflikt.

- Dommen i denne nævningesag afspejler meget klart grovheden i de dømtes adfærd, som samfundet har slået hårdt ned på, idet skyderi i det offentlige rum er helt uacceptabelt, udtaler senioranklager Janne Holstein Pehrson fra anklagemyndigheden hos Midt- og Vestsjællands Politi.

De tre dømte på 20, 21 og 22 år har alle anket dommen til frifindelse, mens den 28-årige, hos hvem de anvendte skydevåben blev fundet, har anket dommen til frifindelse for så vidt angår domfældelsen for forsøg på manddrab.

Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi