Politiet hædrer Dialog mod Vold

onsdag 08. maj, kl. 13:48

I dag havde politidirektøren for Københavns Vestegns Politi Kim Christiansen den store fornøjelse at hædre og anerkende Dialog mod Volds arbejde med at stoppe partnervold og vold i familien med tildelingen af ’Politidirektørens Pris’ for 2023.

’Politidirektørens Pris’ gives årligt til en borger, forening eller andre, som har gjort en særlig indsats inden for de formål i samfundet, politi og anklagemyndighed arbejder for.

Dialog mod Vold modtog prisen for sin dedikerede indsats med at forebygge partnervold og vold i familier og for et særlig godt samarbejde, hvor Københavns Vestegns Politi kan henvise voldsudøvere direkte til psykologbehandling hos Dialog mod Vold:

”Prisen til jer i dag er en anerkendelse af jeres kæmpe arbejde og ikke mindst det gode initiativ, hvor voldsudøvere kan få akut hjælp hos jer. Og så anerkender prisen jer som en værdifuld samarbejdspartner i vores fælles kamp mod vold i nære relationer,” sagde politidirektør Kim Christiansen ved overrækkelsen på politigården i Albertslund.

Efter samarbejdet blev indledt i 2022 har et specialiseret team hos Københavns Vestegns Politi, som dedikeret arbejder med vold i nære relationer, henvist cirka 30 voldsudøvere til Dialog mod Volds psykologer.

”Samarbejdet med Københavns Vestegns Politi gør, at borgere kan komme i behandling med det samme uden om ventelisten. Det betyder, at klienter får den nødvendige hjælp, når de har mest brug for det, og at politiet, som frontlinjepersonale, kan spille en afgørende rolle i at henvise dem til os. Den hurtige indsats hjælper med at bryde voldelige adfærdsmønstre og kan skabe mere tryghed for klienterne og deres familier,” sagde direktør Eva Kjer Hansen, Dialog mod Vold, da hun takkede for prisen.
Straf og hjælp Politiet har et traditionelt fokus på det strafferetlige, hvor en gerningsmand bliver efterforsket, retsforfulgt og straffet på traditionel vis, og hvor offeret bliver tilbudt hjælp.

Men nu går indsatsen over for voldudøvere i nære relationer på et ekstra ben. For sideløbende med et retsligt efterspil kan det specialiserede team gå i dialog med voldsudøveren og akut henvise til Dialog mod Vold, hvis pågældende ellers er motiveret for at gå i terapi for at bryde sin voldelige adfærd.

”Der er mange årsager til voldelig adfærd, og det kan ofte behandles med gode resultater. Mange af de mennesker, vi hjælper i Dialog mod Vold, er selv vokset op med vold i barndommen. Det er en god grund til at forsøge at opspore volden tidligt og stoppe den negative spiral," siger direktør Eva Kjer Hansen, Dialog mod Vold.

”Vi har fået et ekstra redskab til at stoppe fremtidig vold mellem partnere. Vi retsforfølger stadig gerningsmanden, men nu kan vi også tilbyde vedkommende konkret hjælp til at ændre adfærd og hindre nye voldsofre,” siger politidirektør Kim Christiansen.

Han tilføjer, at straf og hjælp sagtens kan gå hånd i hånd, fordi et eventuelt retligt efterspil og en psykologbehandling kører i to helt adskilte spor, hvor både politi og psykologer har tavshedspligt over for hinanden.

Københavns Vestegns Politi ønsker Dialog mod Vold tillykke med prisen.
Kilde: Københavns Vestegns Politi