Efter stor sneindsats i januar: Her er myndighedernes læringspunkter

torsdag 04. jul, kl. 10:02

Den 3. og 4. januar i år opstod der store trafikale udfordringer på grund af usædvanligt kraftigt snevejr og fygning, og myndighederne arbejdede sammen i den lokale beredskabsstab (LBS) for at løse udfordringen sammen og koordinere indsatsen i hele Østjylland.

Blandt andet skulle myndighederne håndtere en situation, hvor flere bilister sad fast på motorvejen i mange timer på grund af voldsom snefygning. Det medførte en del kritik, at flere bilister blev nødt til at sove i deres bil natten over.

”Vi har fuld forståelse for den frustration, som mange borgere havde i situationen, og at det var ubehageligt at skulle overnatte i sin bil på motorvejen. Det var der ingen, der ønskede skulle ske. Vi stod i en ret ekstrem vejrsituation, og der var mange faktorer, som spillede ind, og som vi ikke kunne gøre noget ved. Men der er også nogle ting, vi skal lære af, og som vi skal forsøge at gøre bedre, når vi står i lignende situation igen. Det er derfor, at vi myndigheder i fællesskab har forsøgt at uddrage de vigtigste læringspunkter,” siger chefpolitiinspektør ved Østjyllands Politi, Karsten Hansen.

Kommunikation, øvelser og overblik Blandt læringspunkterne er blandt andet at kommunikationen til de berørte borgere skal styrkes under sådan en situation og fokus på, at myndighederne løbende gennemfører fælles øvelser med hinanden for at træne lignende scenarier. Derudover skal der være et opdateret overblik over kapaciteten og evnerne hos underentreprenører, der fx kan bidrage med køretøjer og materiel, og så skal der være fokus på hurtigt at sikre et fælles overblik over omfanget af den hændelse, man står med.

Alle læringspunkterne fra indsatsen i januar kan læses i dette vedhæftede dokument.

Der kan læses mere om sektoransvar i dette bilag.

Vedhæftet er også billeder fra indsatsen under snevejret, som frit kan bruges.

Dokumentet med læringspunkterne er udarbejdet i fællesskab af følgende myndigheder:

• Vejdirektoratet
• Beredskabsstyrelsen
• Forsvaret/Hjemmeværnet
• Region Midtjylland
• Aarhus Kommune
• Østjyllands Brandvæsen
• Beredskab og Sikkerhed
• Østjyllands Politi

Pressehenvendelser om den fælles indsats og læringspunkterne koordineres via Kommunikation i Østjyllands Politi, Tlf. 2269 1087, Mail: ojyl-kommunikation@politi.dk

Kilde: Østjyllands Politi