Demonstrationer i Albertslund mandag

				Den ene demonstration er anmeldt af Rasmus Paludan, og efterfølgende er to andre demonstrationer anmeldt. Københavns Vestegns Politi vurdere...

mandag 15. apr, kl. 12:35

Den ene demonstration er anmeldt af Rasmus Paludan, og efterfølgende er to andre demonstrationer anmeldt.

Københavns Vestegns Politi vurderer altid en anmeldt demonstration i forhold til efterretninger, erfaringer fra lignende arrangementer i egen og andre politikredse samt lokaliteten for den anmeldte demonstration, herunder potentielle risici på og omkring lokaliteten.

Københavns Vestegns Politis indsats i dag er således tilrettelagt efter en samlet vurdering. Det betyder, at politiet vil være tilstede med en betydelig politimæssig styrke, som vurderes tilstrækkelig til at sikre, at demonstrationerne kan gennemføres uden fare eller forstyrrelse af den offentlige orden.

"Vi har søndagens hændelser i København i baghovedet, og vores indsats er dimensioneret derefter," siger politiinspektør Mogens Lauridsen, Københavns Vestegns Politi.

Politiinspektøren ønsker ikke at kommentere politiets operative planlægning yderligere ud over, at politiet vurderer situationen tæt og løbende og agerer derefter.

"Vi vil være tilstede i lokalområdet i løbet af dagen for at skabe tryghed for borgerne og senere for at sikre en fredelig afvikling af demonstrationerne. Jeg vil opfordre alle i området til at opføre sig fredeligt og følge politiets anvisninger, så afviklingen kan ske på en hurtig og rolig vis," siger Mogens Lauridsen.

Han opfordrer lokale beboere og næringsdrivende til at forholde sig roligt og holde sig orienteret via medierne eller søge information hos politiets servicecenter på telefonnummer 4386 1448.

Kilde: Københavns Vestegns Politi
Læs flere nyheder fra Københavns Vestegns Politi